חצי מצבה היא מצבה שגודלה כ-50% מגודל מצבה סטנדרטית. לרוב היא מיועדת לקבורה של שני אנשים לא בני אותה משפחה. את המצבה ניתן להתקין רק לאחר קבורת שני הנפטרים באישור חברת קדישא.