image

הפרדסן - אנדרטה בכפר סבא הירוקה לזכר הפרדסן. במקום זה היו פרדסים ופסל זה הינו לזכרו של בעל הפרדסים במקום. האנדרטה עשויה פלדה מוחלדת ואבן בזלת ירוקה.

Date

אוגוסט 28, 2020

Categories

פרויקטים נוספים של שיש וינקלר