image


אנדרטה לזכר החייל הבדואי, ממוקמת בצומת המוביל.
באנדרטה מומחשות ואדיות הנחל אשר זורם מהם מים.
האתר ממוקם מעל "מאגר אשכול".

 

Date

אוגוסט 28, 2020

Categories

פרויקטים נוספים של שיש וינקלר