image

אנדרטה שמש יד מוקי

פסל לזכרו של מאיר (מוקי) קנינשבך ז"ל

שנהרג במהלך לחימה במבצע מוביל בדרום לבנון

האנדרטה הינה שעון שמש ועליה חרוטות המילים: אמא, מולדת, מנהיגות ורעות

אמו של מוקי היתה ניצולת שואה והוא היה בנה היחיד

גובה כ- 2.5 מטרים

נתניה 2017

Date

אוגוסט 05, 2020

Categories

פרויקטים נוספים של שיש וינקלר