contact
x
לקבלת יעוץ ולמידע נוסף השאירו פרטיכם
שלח
טלפון
תעודת פטירה - הליך הוצאה
מידע כללי

תעודת פטירה

אנדרטאות לפגישת יעוץ ללא התחייבות >>

 הרשאים להוציא תעודת פטירה לנפטר הם משפחתו מדרגה ראשונה:

 • בני זוג
 • ילדים
 • הורים
 • אחים
 • אנשים להם צורך מעשי בתעודה או עניין בדבר (ועליהם להוכיח את הצורך בתעודה)

 
למי פונים לצורך הוצאת תעודת פטירה?

יש להגיש בקשה לקבלת תיעוד ממרשם האוכלוסין.

 • אם המבקש הוא קרוב משפחה מדרגה ראשונה של הנפטר, ניתן למלא ולשלוח טופס בקשה מקוון באמצעות אתר רשות האוכלוסין וההגירה.
 • בעל עניין אחר המגיש בקשה- ימלא טופס בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין, יצרף מכתב הסבר או ייפוי כוח מבן משפחתו של הנפטר, ויגיש את הבקשה בהגעה פיזית אל אחת מלשכות רשות האוכלוסין וההגירה.
 • בעת הגשת הבקשה יש להציג תעודת זהות של מבקש התעודה.
 • אם הבקשה היא עבור מי שנפטר לפני שנת 1955, חשוב לציין את מקום המגורים בשעת הפטירה בנוסף למקום הפטירה.
 • לאחר קבלת טופס הבקשה ואימות המידע, תישלח התעודה אל כתובתו של המבקש כפי שהיא רשומה במרשם האוכלוסין.
 •  

   

אנדרטאות
מצבות מיוחדות - מצבות אומנותיות
מצבות
פסלים
אבנים מיוחדות ונדירות
מידע כללי רקע